Za još brži oporavak kombiniramo više terapija i to uz pomoć Physiogo 500I

  • 27 travnja, 2023
fizikalna terapija

Kako bi postigli željene terapijske učinke, obično koristimo više metoda fizikalne terapije koje se međusobno nadopunjuju. 

Tako u Health Pointu, među ostalim, multifunkcionalni aparat Physiogo 500I koji omogućava izvođenje tri vrste tretmana: lasersku terapiju niske razine, elektroterapiju i magnetoterapiju. Dva neovisna kanala liječenja omogućuju istovremeno provođenje dva različita terapijska postupka. Sam uređaj u Hrvatskoj distributira Pulsus Medical d.o.o.

U području elektroterapije PhysioGo 500I nudi dostupnost svih uobičajenih struja, tj. TENS struje, Kotz struje, tonolize, mikrostruje, struje namijenjene terapiji spastične paralize, dijadinamičke, galvanske i druge struje. Osim toga, uređaj je dizajniran za obavljanje profesionalne elektrodijagnostike (I/t krivulja).

Laserska terapija pomoću uređaja PhysioGo 500I daje ogromne terapijske mogućnosti u liječenju mišićno-koštanih poremećaja, a optička vlakna dostupna u opciji proširuju spektar mogućih tretmana.

Magnetoterapija savršeno nadopunjuje elektroterapiju i lasersku terapiju koju nudi uređaj PhysioGo 500I – povećavajući učinkovitost liječenja u slučaju svježih prijeloma, edema ili sportskih ozljeda. 

Više o samom uređaju, na stranici distributera.

© Health Point. Sva prava pridržana.